Rekisteriseloste

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

Laatimispäivä 14.11.2014

1. Rekisterinpitäjä

Ecobella
y-tunnus 1668859-1
53920 Lappeenranta
puh 050 537 2755
s.posti: into@ecobella.fi
 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Ecobella
Sari Poutala
53920 Lappeenranta
puh 050 537 2755
s.posti: sari.poutala@ecobella.fi
 

3. Rekisterin nimi

Ecobella verkkokaupan käyttäjärekisteri / asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Ecobella verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi sekä Ecobella verkkokaupan tilauksien toimittamiseen.
Asiakkaiden, jotka erikseen tilaavat Ecobella uutiskirjeen, sähköpostiosoite liitetään postituslistalle

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Ecobella verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin tai uutiskirjeen postituslistan tietoja ei luovuteta eteenpäin -
kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia, sukututkimusta varten. 

Rekisterin tietoja käytetään Ecobella verkkokaupan tilausten käsittelyyn ja asiakkuuden hoitamiseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ecobella verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tiedon korjaaminen rekisteriin

Rekisterinpitäjä poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, tilausten käsittelyn kannalta virheellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröity voi itse ilmoittaa muuttuneet tiedot rekisteriin sähköpostilla info@ecobella.fi

Rekisteröityneet asiakkaat voivat tarkastella ja muuttaa omia tietojaan kirjautumalla sisään omalle asiakastililleen.

OTA YHTEYTTÄ